Jump to content

Pravidelné ekonomicko-majetkové informace

 • výsledovka, rozvaha, přehled pohledávek a závazků k datu,
 • přehled o daňových i nedaňových příjmech a výdajích v daňové evidenci,
 • přehledy majetku,
 • ekonomika středisek a dílčích zakázek,
 • další controllingové výstupy v tabulkové nebo grafické formě.

Příprava podkladů a úplné vyřízení žádostí o bankovní úvěry.

Vyřizujeme i úvěry u dalších bankovních domů dle přání a potřeby klienta.

Pravidelné projednávání

Možnost pravidelného projednání
(měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně)

 • výsledků hospodaření
 • změn majetku společnosti a podnikatele
 • vývoje finanční situace
 • dalších oblastí ekonomiky dle potřeby daňového subjektu příslušnými zákony.

Daně, daňové přiznání, audit

 • daňové poradenství ke všem účtovaným operacím
 • optimalizace daňového základu
 • čistopis daňového přiznání ke všem druhům daní v řádném i odloženém termínu
 • zajištění auditu hospodaření

Pravidelné projednávání

Pro řízení a optimalizaci daňového základu v průběhu zdaňovacího období - možnost pravidelného projednání

 • výsledků hospodaření,
 • změn majetku společnosti a podnikatele,
 • vývoje finanční situace,
 • dalších ukazatelů, ovlivňujících základ daně.

Jana Paclíková, Účto 1+2

Průmyslová 1895/1

Svitavy 568 02

Telefon: 773 644 449

Email:ucetnictvi.sy@email.cz