Jump to content


Podvojné účetnictví

• Účetní deník, hlavní kniha, obratová předvaha, knihy analytické evidence

• Pokladní kniha

• Účtování na střediska či zakázky dle požadavku zákazníka

• Kniha závazků a pohledávek - zápis přijatých a vydaných faktur,sledování saldokonta, evidence úhrad, přehledná evidence nezaplacných faktur, tisk příkazů k úhradě dle požadavků zákazníka

Evidence DPH - sestavení měsíčního/čtvrtletního přiznání k DPH včetně seznamu daňových dokladů

• Karty časové rozlišení a rezerv

• Evidence majetku včetně odpisů

• Vnitropodnikové směrnice

• Vypracování podnikové inventury k 31.12.

• Zpracování roční uzávěrky

• Daňové přiznání - sestavení daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob včetně povinných příloh - rozvaha, výsledovka, cash flow

• Veškeré tiskové výstupy, přehledy hospodaření pravidelně nebo dle požadavku zákazníka


Účetnictví zpracováváme v průběhu celého roku dle dodaných podkladů klientem a v souladu s příslušnými zákony.


Daňová evidence

• Peněžní deník

• Pokladní kniha

• Kniha závazků a pohledávek - zápis přijatých a vydaných faktur, evidence jejich úhrad, přehledná evidence nezaplacených faktur, tisk příkazů k úhradě dle požadavků zákazníka

• Evidence DPH

• Evidence majektu

• Vypracování vnitropodnikových směrnic

• Karty časového rozlišení a rezerv

• Výkaz o majetku a závazcích, příjmech a výdajích

• Daňové přiznání - sestavení daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob včetně vyplnění přehledů pro OSSZ a příslušnou zdravotní pojišťovnu

• Silniční daň - vypracování přiznání k silniční dani

• Veškeré tiskové výstupy, přehledy hospodaření pravidelně nebo dle požadavku zákazníka


Daňovou evidenci zpracováváme v průběhu celého roku dle dodaných podkladů klientem a v souladu s příslušnými zákony.

Personálně-smluvní agenda

 • pracovní smlouvy zaměstnanců
 • dohody o provedení práce a o pracovní činnosti
 • platy, výměry, změny
 • nástupy, výstupy, přihlašování a odhlašování zaměstnavatele i zaměstnanců na OSSZ a zdravotní pojišťovny
 • pracovně-právní záležitosti.

Mzdy vč. daní a odvodů

 • kompletní zpracování mezd včetně daní, odvodů a pojištění
 • vystavení a předání klientovi bankovních příkazů k úhradě všech částek, vyplývajících ze zpracování mezd

Zastoupení klienta

Na základě plné moci

při jednání s finančním úřadem

 • přihlášky a změny registrace k daním
 • předávání daňových přiznání k daním ze závislé činnosti
 • žádosti adresované FÚ
 • odpovědi na výzvy FÚ
 • příprava podkladů a zabezpečení kontrol FÚ

při jednání s OSSZ a zdravotními pojišťovnami

 • vč. zabezpečení podkladů a účasti při kontrolách
 • při jednání se zaměstnanci

Zpracování daňových přiznání k :

•dani z příjmů právnických osob

•dani z příjmů fyzických osob

•dani z přidané hodnoty

•silniční dani

Na základě plné moci

 • při všech jednáních s finančním úřadem
 • při jednáních s OSSZ a zdravotními pojišťovnami
 • při jednání se smluvními stranami a jejich právními zástupci
 • při jednání se zaměstnanci
 • při jednání s notářem
 • přihlášky a změny registrace k daním
 • předávání všech daňových přiznání
 • žádosti adresované FÚ
 • odpovědi na výzvy FÚ
 • příprava podkladů a zabezpečení kontrol FÚ
 • vč. zabezpečení kontrolJana Paclíková, Účto 1+2

Průmyslová 1895/1

Svitavy 568 02

telefon: 773 644 449

email: ucetnictvi.syvemail.cz